top of page
Accueil.png

...........................

 Elke dag Boerderij

de boerderij van het maximiliaanpark is een stedelijke animatie boerderij die bestaat sinds 1989.


Voordat de boerdeij zijn huidige vorm aannam die we vandaag kennen, deed het terreinn dienst als een spoorwegstation en als een helikopterhaven. De talrijke veranderingen en stedelijke aanpassingen zorgen ervoor dat de boerderij een belangrijke cultureele erfgoedsite is voor de noordelijke wijk van Brussel.


De belangrijkste missies van de boerderij zijn milieubewustzijn en educatie. Dit wordt nagestreeft door het aanbieden van een ruimte waar biodiversiteit centraal staat in het hart van de stad en door het aanbieden van diverse ecologische activiteiten gericht op het grote publiek.

Deze activiteiten gaan hand in hand met een groter milieubewustzijn: De centrale thema's van de boerderij zijn dan ook de organisatie van duurzame evenementen, collectieve moestuinen, afvalwaterzuivering, hernieuwbare energie, afvalverwerking, verschillende composteringsmethodes, low-tech milieu-innovatielaboratorium, enz. De boerderij geeft verschillende workshop en stages rond deze thema's gericht aan iedereen, jong en oud...
Naast het educatieve aspect is de boerderij van het maximiliaanpark een belangrijk bolwerk van culturele initiatieven voor zijn buurt en een echte plaats van sociale cohesie door het creëren van nieuwe partnerschappen en de heterogeniteit van zijn publiek.

La Ferme.png

....................

Het droomteam

alexandre - Directeur -

VALENTINE - Directie assistente -

PHILIPPINE - Grafisch ontwerpster -

MARAL - Projectleider & Animator -

CEDRIC - Animator -

LAURA - Animator -

FOTI - Verantwoordelijke Onderhoud Park & Animator -

kim - Onderhoud Zwitsers zakmespark & Animator -

BRieuc - verantwoord dierenwelzijn -

CéCILE -  dierenwelzijn -

 

Amet de steun van het OCMW van de stad Brussel, waarmee we de professionele re-integratie bevorderen.

 

..."En alle kleine en grote duwtjes rug!"

 
 

 

 

— De Dieren In de Boerderij —

 

Onze kleine en grote kostgangers zijn pony’s, ezels, geiten, alpaca’s, schapen, konijnen, kippen, eenden, pauwen, … We doen ons best om voor hen te zorgen.

... Volg het dagelijks nieuws ...

— Onze thema’s —

 

De rol van het pedagogisch team van de boerderij is om het hele jaar, volgens de seizoenen, animaties en stages aan te bieden die groot en klein kunnen sensibiliseren voor alles wat de omgeving aangaat. Het leven van de dieren, sorteren en recycleren, de verschillende manieren om te composteren, het leven in de moestuin en de boomgaard… zijn onderwerpen die we behandelen tijdens onze animaties.

... Meer informatie over onze activiteiten ...

— De Biodiversiteit —

 

Het park van de Boerderij geeft aan de wandelaars en de bezoekers de kans om te ontsnappen aan de Brusselse drukte, om te ontspannen en om de aanwezige biodiversiteit en de fauna en flora die er spontaan leeft te observeren. Dat draagt ertoe bij om te bewijzen dat een Europese hoofdstad een veel betere levenskwaliteit kan aanbieden door de ontwikkeling van de landbouw en de stadsboerderijen.

... Kom ons ter plekke ontdekken ...

..................................

De leden van de raad van bestuur

..................................

   ZOUBIDA JELLAB  

- Beheerder & Voorzitter -

AMAL BENGHALLAM

- Beheerder -

Céline Vivier

- Beheerder -

FREDERIC BOUTRY

- Beheerder -

..........................

Zij steunen ons:

FBFFA.png
BXL.png
FedeAU.png
Natagora_RN_logo_horizontal_rvb.png

"Vind ons dagelijks leven, op..."

  • Facebook
  • Instagram

© 2020  -  De MaximiliaanBoerderijPark

M gris.png
Ancre 1
Ancre 2
bottom of page